Přístroj bezpečně měří pomocí vysoce účinného záření slabé buněčné magnetické pole. Princip měření je založen na poznatcích medicíny, bioinformatiky, elektroinženýrství i další vědeckých oborů.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Co K.O.S. umí?

Může detekovat aktuální zdravotní stav nebo odhalit hlavní zdravotní problém.

• Upozorní na možné abnormality, které by se v budoucnu mohly rozvinout ve zdravotní problém.

Výsledky je možno využít jako podklad k optimálnímu doporučení další terapie pro zlepšení stavu. Naměřené hodnoty jsou mi vodítkem k tomu, abych vám doporučila vhodné potraviny a mohla vám také poradit, kterým potravinám se naopak máte vyhýbat. Strava tvoří až 80% celkového zdravotního stavu. Opravdu tedy záleží na tom, co jíte.

Jak přístroj pracuje?

Neinvazivně a rychle. Je tedy vhodný pro širokou veřejnost. Samotné skenování trvá 2 minuty. Zpracování výsledků asi 10-15 minut. Součástí sezení je konzultace, kde vám vše vysvětlím. Celé setkání je plánováno na 60 minut. Výsledky v elektronické podobě vám budou také zaslány emailem.

Přístroj zjistí stav následujících orgánů a tkání:

Výhodou je komplexnost, neinvazivní metoda , praktičnost, jednoduchost.

 • Kardiovaskulární a cerebrovaskulární systém (srdce, cévy a prokrvení mozku) 
 • Zažívací trakt
 • Pohybový aparát
 • Tělní orgány (játra, žlučník, slinivka, ledviny, plíce, kůže)
 • Imunitní systém
 • Gynekologická oblast, menstruační cyklus 
 • Revmatické choroby 
 • Minerální hustota kostí
 • Toxické zatížení
 • Těžké kovy a alergeny
 • Překyselení organismu
 • Cholesterol 
 • Tlak
 • Krevní cukr
 • Nedostatek vitamínů
 • Nedostatek stopových prvků
 • Nedostatek aminokyselin
 • Obezita
 • Přehled složení těla (svaly, voda, tuky)

Moje filozofie: je založená na celostním přístupu k člověku a chápe tělo i mysl jako propojené součásti jednoho energetického systému. Optimální spolupráce obojího je pak základním předpokladem zdraví celého organismu. Důraz kladu tedy nejen na prevenci jednotlivých zdravotních problémů, ale snažím se zaměřit pozornost každého klienta do jeho vlastního středu (na sebe sama).

Po měření vám podle nascanovaných hodnot poradím, jak zlepšit Vaši kondici, které orgány podpořit a cíleně doplnit nedostatek prvků, minerálů a vitamínů, které vašemu tělu chybí pro správné fungování.

K.O.S. je založen na kvantové medicíně a počítačové analýze slabého buněčného magnetického pole,které je měřeno pomocí vysoce účinného zařízení. Kondiční orgánový skener může detekovat aktuální zdravotní stav, odhalit hlavní zdravotní problém anebo pouze upozornit na abnormality, které by se později mohly vyvinout třeba v některé z onemocnění.

 

Jak to funguje?

Lidské tělo je soubor obrovského množství buněk, které neustále rostou, vyvíjejí se, diferencují, regenerují a umírají. Lidské buňky se obnovují samovolně pomocí dělení. Každou sekundu se v dospělém lidském těle dělí cca. 25 000 000 tělních buněk. Rychlost dělení krvinek je dokonce až 100,000,000 buněk za jednu sekundu. Během procesu dělení se jádro a elektron, které jsou základními částicemi buňky, jež mají elektrický náboj, pohybují velmi rychle a přeměňují se. Díky tomuto procesu buňky neustále vyzařují specifické elektromagnetické záření.

Každému stavu těla odpovídá určitý typ elektromagnetického záření. Když je tělo zdravé, vyzařuje jiné elektromagnetické záření, než když je nemocné nebo má třeba jen běžně nezjistitelné zdravotní problémy. Aktuální stav těla tak můžeme právě díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření detekovat.

V oblasti kvantové medicíny je základním projevem choroby stav, kdy se orientace a parametry dráhy elektronů mění. To vede ke změnám na úrovni makromolekulární, následně buněčné a ve finále toto vede k ovlivnění orgánů a tím i celého organismu. Podle toho, jak se mění natočení a dráha elektronu, se mění i spektrum elektromagnetického záření, které buňka vyzařuje. Energie elektromagnetické vlny kolísá, což je dáno aktuálním stádiem choroby a je ovlivněno úrovní buněčné výživy. Takové kolísání elektromagnetické energie je velmi malé, ale je měřitelné. Frekvenci a energii elektromagnetických vln je možné změřit kondičním orgánovým skenerem pokud zkoumaná osoba drží citlivý senzor přístroje v dlani.

Princip měření přístrojem K.O.S. můžeme přirovnat k poslechu rádia. V prostředí je možno zachytit mnoho frekvencí, chcete-li však poslouchat konkrétní stanici, musíte naladit frekvenci té Vámi žádané. A pokud správně naladíte přesnou frekvenci, rádio začne rezonovat a vy máte možnost poslouchat třeba hudbu. Na podobném principu přijímání určitých frekvencí je založeno i fungování Kondičního orgánového skeneru.

Důležité upozornění pro testované osoby

1. Neměli byste pít víno a kávu, nejezte zdravotní doplňky a snažte se nebrat léky dva dny před testováním.

2. Udržujte pravidelný život a normální spánkový režim dva dny před testováním.

3. Po intenzivní aktivitě, odpočiňte si před testováním 1 až 2 hodiny.

4. Zkoušky by se měly provádět v napůl hladovém stavu.

5. Mějte volné a teplé oblečení.

6. Vyjměte kovové předměty a komunikační zařízení na těle před testováním.

Přístroj QUANTUM TH se nedoporučuje používat pro:

Osoby s kardiostimulátorem nebo jinými bateriovými implantáty
Osoby s transplantovanými orgány
Epileptiky, těhotné nebo kojící ženy
Děti do 10 let věku

Přístroj QUANTUM TH v žádném případě nenahrazuje lékařské vyšetření. Slouží jen jako informační pomůcka pro pochopení změn životního stylu. V případě, že se cítíte zle, nespoléhejte pouze na přístroj QUANTUM a okamžitě vyhledejte lékaře. Jen lékař a podrobné lékařské vyšetření jsou kompetentny stanovit správnou diagnózu.

Co je K.O.S?

Kondiční orgánový skener je moderní inovativní přístroj, který spojuje medicínu, bioinformatiku, elektroinženýrství i další vědecké obory. K.O.S.

Vychází z důkladného vědeckého výzkumu, přinášejícího významné poznatky týkající se osobní kondice a má velice široké spektrum využití. Je založen na kvantové medicíně a počítačové analýze slabého buněčného magnetického pole, které je měřeno pomocí vysoce účinného zařízení.

Kondiční orgánový skener může detekovat aktuální zdravotní stav, odhalit hlavní zdravotní problém anebo pouze upozornit na abnormality, které by se později mohly vyvinout třeba v některé z onemocnění.

Podle výsledků měření K.O.S. je možno navrhnout i optimální doporučení pro léčbu nebo zlepšení stavu a tedy i naměřených hodnot. K.O.S. se tak stává individuálním průvodcem kondičního poradenství, který vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, přičemž jeho výhody jsou nezpochybnitelné. Je neinvazivní, praktický, jednoduchý, rychlý a přitom všem snadno dostupný široké veřejnosti.